Persondatapolitik

1. Omfang

Denne persondatapolitik dækker vores anvendelse af de personoplysninger, som indsamles igennem eller i forbindelse med brugen af  HeyWellness. Ved personoplysninger forstås enhver oplysning, som kan henføres til en privatperson. HeyWellness anvender de indsamlede oplysninger til at behandle indkomne henvendelser.

Vi ved, at det er meget vigtigt for dig, at dine personlige oplysninger behandles omhyggeligt og sikkert. Da datasikkerhed også af den grund prioriteres højt af HeyWellness holder vi os strengt til databeskyttelseslovens bestemmelser, når vi registrerer, forarbejder og bruger dine oplysninger. I nogle tilfælde har vi dog brug for personlige oplysninger fra dig:• Ved afgivelse af tilbud og bestillinger, Ved henvendelse til os, •Ved tilmelding og afbestilling af vores nyhedsbrev.

Vi indsamler og opbevarer således dit navn, navn, adresse og evt. andre nødvendige oplysninger for at kunne tilbyde dig vores bookingservices. Vi opbevarer også dit telefonnummer til brug for evt. personlig kontakt, hvis der bliver behov for det i forbindelse med en aftale hos en klinik.
Endeligt indsamler og opbevarer vi også din IP-adresse, købsdata, indsamlede bookinger, ligesom vi indsamler oplysning om din brugeradfærd på vores hjemmeside. Dette er for at kunne optimere og videreudvikle vores hjemmeside og produktudvalg og derved give dig som bruger den bedste oplevelse.

2. Cookies
I forbindelse med dit besøg på Hey Wellness, gemmes der nogen gange nogle oplysninger i form af en cookie eller lignende fil. Der gemmes dog ikke personlige oplysninger i cookies.

Det er kun HeyWellness, der har adgang til oplysningerne og vi anvender cookies til at:
• Måle trafik og kundeadfærd på vores hjemmeside,
• Analyse af udbud af services mv.
• Annoncering
• Genkende brugeren fra gang til gang
• Sociale netværk
 
Hvis du ikke ønsker at der gemmes cookies på din computer, anbefaler vi at du slår denne funktion fra i din webbrowser. I den forbindelse skal vi dog gøre opmærksom på, at dette kan medføre, at visse funktionaliteter på vores hjemmeside muligvis ikke vil fungere korrekt.

3. Opbevaring af data
De registrerede oplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de i persondatapolitikkens nævnte formål i øvrigt i overensstemmelse med persondatabeskyttelsesloven. Visse data opbevares ukrypteret, men alle data er beskyttet mod uvedkommende adgang. Der anvendes endvidere firewalls for at undgå uautoriseret adgang fra Internet.

4 Videregivelse af oplysninger
HeyWellness kan videregive personoplysninger til den relevante klinik i forlængelse af bookingen af en tid. I den forbindelse er klinikken  forpligtet til at overholde HeyWellness’ persondatapolitik og persondatabeskyttelsesloven. Alle vore klinikker er registrerede virksomheder, der behandler kundeoplysninger fortroligt.

Ud over hvad der er anført i denne persondatapolitik, vil vi ikke videregive personfølsomme oplysninger med mindre vi jf. gældende lovgivning bliver pålagt at gøre dette, f.eks. i forbindelse med efterforskning af kriminalitet.

5. Samtykke til at modtage markedsføringsmateriale mv.
Du giver hermed samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, tilbud og øvrige markedsføringstiltag, hvis du har klikket af i vinduet for dette i forbindelse med bookingen. Vi sender nyhedsbreve ud ca. hver 14. dag. Du kan altid give os besked om, at du ikke ønsker at få flere af vores tilbud mv. Du giver samtidig samtykke til, at vi må videregive dine personoplysninger til andre selskaber i CBIT A/S-koncernen, således at du kan modtage tilbud på relaterede produkter og services fra dem.

6. Indsigt og berigtigelse i forhold til personoplysninger
Du har ret til at se de oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan bede os om at foretage ændringer for at sikre, at personoplysninger om dig er præcise og opdaterede, ligesom du kan gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og du kan ved at rette henvendelse til HeyWellness få oplyst, hvilke personoplysninger HeyWellness som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer.
Såfremt du forlanger, at vi giver dig skriftlig indsigt i dine personoplysninger, forbeholder vi os ret til at kræve DKK 10 for hver påbegyndt side. Betalingen kan imidlertid ikke overstige DKK 200.
Vi forbeholder os ret til kun at besvare henvendelse om indsigt i personoplysninger, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

7. Ændringer i privatlivspolitikken
Enhver ændring af vores Persondatapolitik vil blive offentliggjort på hjemmesiden og via e-mail, hvis det er relevant.

8. Kontakt
Alle kommentarer, spørgsmål og anmodninger vedrørende vores brug af dine personoplysninger er velkomne og skal stiles til CBIT A/S (CVR: 20243244), Bülowsvej 3, 1. th, 1870 Frederiksberg, Danmark, eller via telefon +45 3524 0810.

Har du glemt din kode?Klik her